prediction of radiation situation

prediction of radiation situation
radiacinės situacijos prognozavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orientacinis radiacinės situacijos, susidariusios priešui panaudojus branduolinį ginklą arba įvykus radiacinei avarijai, išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinės situacijos prognozavimas atliekamas įvertinus meteorologines sąlygas branduolinio ginklo panaudojimo (radiacinės avarijos) rajonuose ir ↑ radioaktyviojo debesies pėdsake, taip pat nustačius branduolinių sprogimų laiką, epicentrus (antžeminio ir antvandeninio kontaktinių sprogimų centrus), galią ir rūšį (radiacinės avarijos laiką ir pobūdį). Prognozuojant radiacinę situaciją, nustatomos ir žymimos žemėlapyje (schemoje) radioaktyviosios taršos zonos karinių vienetų veiksmų rajonuose; įvertinamos apšvitos dozės, kurias gali gauti kariai, veikdami šiomis sąlygomis; numatomi veiksmai, užtikrinantys mažiausią karių apšvitą. Radiacinės situacijos prognozavimas atliekamas iki branduolinio ginklo naudojimo (radiacinės avarijos) ir po branduolinių sprogimų (avarijos). Tikslesnis radiacinės situacijos įvertinimas atliekamas pagal radiacinės žvalgybos duomenis. atitikmenys: angl. prediction of radiation situation rus. прогнозирование радиационной обстановки ryšiai: dar žiūrėkradioaktyviojo debesies pėdsakas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • electromagnetic radiation — Physics. radiation consisting of electromagnetic waves, including radio waves, infrared, visible light, ultraviolet, x rays, and gamma rays. [1950 55] * * * Energy propagated through free space or through a material medium in the form of… …   Universalium

  • radiacinės situacijos prognozavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orientacinis radiacinės situacijos, susidariusios priešui panaudojus branduolinį ginklą arba įvykus radiacinei avarijai, išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinės situacijos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • прогнозирование радиационной обстановки — radiacinės situacijos prognozavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orientacinis radiacinės situacijos, susidariusios priešui panaudojus branduolinį ginklą arba įvykus radiacinei avarijai, išsiaiškinimas ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Mathematics and Physical Sciences — ▪ 2003 Introduction Mathematics       Mathematics in 2002 was marked by two discoveries in number theory. The first may have practical implications; the second satisfied a 150 year old curiosity.       Computer scientist Manindra Agrawal of the… …   Universalium

  • cosmos — /koz meuhs, mohs/, n., pl. cosmos, cosmoses for 2, 4. 1. the world or universe regarded as an orderly, harmonious system. 2. a complete, orderly, harmonious system. 3. order; harmony. 4. any composite plant of the genus Cosmos, of tropical… …   Universalium

  • Nobel Prizes — ▪ 2009 Introduction Prize for Peace       The 2008 Nobel Prize for Peace was awarded to Martti Ahtisaari, former president (1994–2000) of Finland, for his work over more than 30 years in settling international disputes, many involving ethnic,… …   Universalium

  • Earth Sciences — ▪ 2009 Introduction Geology and Geochemistry       The theme of the 33rd International Geological Congress, which was held in Norway in August 2008, was “Earth System Science: Foundation for Sustainable Development.” It was attended by nearly… …   Universalium

  • physical science, principles of — Introduction       the procedures and concepts employed by those who study the inorganic world.        physical science, like all the natural sciences, is concerned with describing and relating to one another those experiences of the surrounding… …   Universalium

  • Nuklearkatastrophe von Fukushima — Satellitenfoto der Reaktorblöcke 1 bis 4 (von rechts nach links) am 16. März 2011 nach mehreren Explosionen und Bränden. Als Nuklearkatastrophe von Fukushima werden eine Reihe von katastrophalen Unfällen und schweren Störfällen im… …   Deutsch Wikipedia

  • light — light1 lightful, adj. lightfully, adv. /luyt/, n., adj., lighter, lightest, v., lighted or lit, lighting. n. 1. something that makes things visible or affords illumination: All colors depend on light. 2. Physics …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”